ബ്രഡും,ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൊണ്ടൊരു കിടിലന്‍ സ്നാക്ക് ഇതാ,സൂപ്പറാട്ടോ/potato bread snackyummypotatobreadsnack #jayasrecipes #kidssnacksspecial #teatimesnack jaya’srecipes jaya’s recipes.

source